Contact

Privacy

DTZ Zadelhoff gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van de websitegebruiker.

DTZ Zadelhoff verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de Internetdienstverlening van DTZ Zadelhoff aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

De persoonsgegevens van de websitegebruiker worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.

DTZ Zadelhoff hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Klachten en suggesties dienaangaande zijn zeer welkom en kunnen worden gericht tot de privacy-functionaris van DTZ Zadelhoff, e-mailadres privacy@dtz.nl.

Klik hier voor de privacyverklaring van DTZ Zadelhoff (pdf).